Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid in de breedste zin van het woord. Dit doet u aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers, gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.  De Gezonde School-aanpak helpt u hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Een school mag zich gezonde school noemen als ze het vignet Gezonde School op 1 van de thema’s hebben behaald.

www.gezondeschool.nl

Primair onderwijs

Hoe zorgt u ervoor dat uw leerlingen lekker in hun vel zitten en gezond zijn? Hoe zorgt u voor een Gezonde School die de gezondheid van leerlingen én leraren stimuleert? De Gezonde School-aanpak kan u hierbij helpen. U leest er meer over in de Brochure Gezonde Scholen presteren beter. De Folder vignet Gezonde School primair onderwijs beschrijft wat het vignet is en wat uw school moet doen om een vignet aan te kunnen vragen.

  • Voor elk themacertificaat van het vignet Gezonde School is een flyer beschikbaar waarin de criteria worden genoemd waaraan uw school moet voldoen om het themacertificaat te kunnen behalen Thema certificaten die aansluiten bij jong leren eten zijn:
  • Voeding
  • Milieu en natuur

Voortgezet onderwijs

MBO

  • Brochure Gezonde Scholen presteren beter: de Brochure Gezonde Scholen presteren beter
  • Folder vignet gezonde school Voortgezet onderwijs: De Folder vignet Gezonde School mbo beschrijft wat het vignet is en wat uw school moet doen om een vignet aan te kunnen vragen.
  • Voor elk themacertificaat van het vignet Gezonde School is een flyer beschikbaar waarin de criteria worden genoemd waaraan uw school moet voldoen om het themacertificaat te kunnen behalen: Voeding