Dagelijkse Kost

In ons streven om gezonde voeding en voedselonderwijs beschikbaar te maken voor Rotterdamse kinderen heeft Zorgvrijstaat, in samenwerking met Slow Food Youth Network, Tuin de Bajonet, en De Stad uit, op OBS Babylon in het Oude Westen, in de maand mei van dit jaar, een dag in de week, warme lunches geserveerd aan kinderen van de groepen 1, 2 en 3. In combinatie met vier voedsellessen en een excursie naar een kaasboerderij. Naast deze pilot hebben wij financiële steun gekregen vanuit het programma Jong Leren Eten voor de totstandkoming van een korte informatieve documentaire rondom de pilot, in de regie van Froukje Tan in samenwerking met KYVE Productions (beeld en geluid).

De aanleiding voor deze pilot was een gesprek met Khalida Mughal. Zij is een actieve bewoonster van Het Oude Westen en moeder van Ellanore, leerling van OBS Babylon. Khalida ondersteunt tenminste zeven gezinnen in haar wijk door voedsel in te zamelen. In het Oude Westen leeft 40% van de gezinnen onder de armoedegrens. Het is een taboe, en een schatting is moeilijk te maken maar volgens Khalida komen sommige kinderen zonder ontbijt of lunch naar school.

Alhoewel een warme schoollunch (om verschillende redenen) wereldwijd een vanzelfsprekendheid is, -alsook in onze omringende landen-, is de Nederlandse overheid (nog) niet zover om dit landelijk door te voeren. Ondanks dat de effecten van een gezamenlijke lunch enkel positief zijn: kinderen presteren beter, eten gezonder, ouders worden ontlast, en er is meer cohesie op scholen waar gezamenlijk wordt gegeten..

In Rotterdam gaan steeds meer stemmen op voor schoollunches. Rotterdam is dan ook een bijzondere stad met Delfshaven als een van de koplopers op het gebied van verborgen armoede en sociale uitsluiting. Daarbij is in sommige Rotterdamse wijken een op de drie kinderen te dik.

Voorafgaand aan de pilot hebben we veel vooronderzoek gedaan. Veel van onze opgedane kennis willen we delen zodat ook andere scholen, schoolbesturen, ouders en andere betrokkenen geïnspireerd raken.

Klik op de afbeelding of deze tekst om de film “Dagelijkse Kost” te starten.