De iconen van de 17 Sustainable Development goals.
Onderaan deze Pagona staat een korte toelichting per onderwerp. De gekleurde links verwijzen naar de doelstellingen waarop ook Mirckle actief is.

SDG 01: Einde maken aan armoede overal, in alle vormen.
SDG 02: Einde maken aan honger, bereiken van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.
SDG 03: Verzekeren van goede gezondheid en welzijn op elke leeftijd bevorderen.
SDG 04: Verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevorderen van levenslang leren voor iedereen.
SDG 05: Bereiken van seksegelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
SDG 06: Verzekeren van toegang tot en duurzaam beheer van water en riolering voor iedereen.
SDG 07: Verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
SDG 08: Bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen.
SDG 09: Opbouwen van robuuste infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie.
SDG 10: Terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen.
SDG 11: Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam maken.
SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
SDG 13: Ondernemen van urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan.
SDG 14: Conserveren en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
SDG 15: Beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, tegengaan van woestijnvorming, tegengaan en terugdraaien van landdegradatie, en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen.
SDG 16: Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen en creëren van doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op elk niveau.
SDG 17: Versterken van de implementatiemiddelen en vernieuwen van het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling