De uitspraak ‘Sustainable by nature’ van oprichter Henk Mirck geeft krachtig weer wat wij doen.

Mirckle | Sustainable by Nature gaat uit van de kracht van de natuur, waarbij alles duurzaam is. Dit wil zeggen dat je uit moet gaan van natuurlijke grondstoffen en natuurlijke (circulaire) processen.

Door de explosieve groei van de wereldbevolking en onvoldoende duurzaam gedrag lijdt de natuur daar enorm onder. Door te weinig natuur komt onze voedselvoorziening, gezondheid, welzijn en zelfs het klimaat in gevaar.
Mirckle | Sustainable by Nature ziet in dat er nog voldoende en aantrekkelijke kansen zijn om de balans tot aanvaardbare proporties te herstellen.

Mirckle | Sustainable by Nature heeft de kennis, ervaring en het netwerk om verschil te maken. Verschil te maken in de omvang en effectiviteit van duurzaamheid. Zowel binnen als in verbinding tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs en burgerparticipaties kunnen grotere stappen gezet worden dan traditionele aanpakken.