Eind september 2015 gaven de regeringsleiders van 193 lidstaten van de Verenigde Naties in New York goedkeuring aan de resolutie “Onze wereld transformeren: de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling”. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals, hierna in het Engels af te korten tot SDGs, vormen de kern van deze resolutie. Voor het eerst in de geschiedenis van de VN is er nu een alomvattend en integraal samenhangend akkoord bereikt over de aanpak van de grote mondiale uitdagingen en hebben alle landen zich daaraan op het hoogste politieke niveau gecommitteerd. Vanwege het universele karakter van de doelen gelden ze voor alle lidstaten – ook voor Nederland.

De implementatie van de resolutie is op 1 januari 2016 van start gegaan, primair op het niveau van lidstaten. In Nederland wordt naast de inzet van de rijksoverheid door veel partijen actief bijgedragen aan de implemenatie: de decentrale overheden, het bedrijfsleven en financiële sector, het maatschappelijk middenveld, de kennisinstellingen en de jongeren.

Mirckle | Sustainable by Nature is via haar eigen onderneming en in diverse samenwerkingsverbanden en bestuurlijke vertegenwoordigingen verbonden aan de SDGs. Niet elk van de doelstellingen ligt binnen het werkgebied van Mirckle.