Denk mondiaal, handel lokaal. De mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (De 17 Sustainable Development Goals) omvatten meer dan alleen de doelstellingen rond klimaat en de energietransitie. In onze hedendaagse samenleving heeft ons lokale handelen ook invloed elders op de wereld. Onze grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten komen van de andere kant van de wereld, ons voedsel legt duizenden kilometers af en de impact op milieu en klimaat kent geen grenzen. De Global Goals zijn daarmee ook voor iedereen de Local Goals. Herken en erken dat dit zo is èn neem daarbij in beschouwing dat er vaak meer doelen gediend worden met een enkele maatregel. Een gemeente, provincie, of elke andere organisatie of instelling kan de SDG’s als kapstok en meetlat hanteren voor haar lokale beleid.

Elke burger die zich enigszins verbonden en verantwoordelijk voelt voor een duurzaam leefklimaat, heeft wel een intrinsieke verbinding met één van de SDG thema’s. Door niet van bovenaf op te leggen wat burgers moeten met de SDG’s maar juist de ruimte te bieden aan wat burgers willen, ontstaat meer draagvlak, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Bepaal dus eerst de maatschappelijke waarde van de som van de doelstellingen op lokaal niveau (de Local Goals) en laat vervolgens los hoe de mix aan scores binnen de thema’s er uit ziet.

Een tekst uit het hoofdlijnenakkoord Klimaat luidt; “zonder de medewerking van de burger kan de transitie niet slagen”. Leg de burger echter geen doelen op binnen opgelegde thema’s maar biedt hem de mogelijkheid en ondersteuning, om zelf thema’s en doelen te kiezen.

Henk Mirck,

Transitiemanager duurzaamheid