We zitten middenin de energietransitie. Met forse opgaven om klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren worstelen overheden, bedrijven, woningcorporaties en particuliere woningbezitters met wat mogelijk en haalbaar is.

Iedereen heeft de (morele) verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan energie- en klimaatopgaven. Maar hoe pak je dat aan?

Mirckle | Sustainable by Nature heeft de kennis,ervaring en het netwerk om organisaties, instellingen en particulieren daarin verder te helpen. Niet door diepgaande en kostbare inventarisaties, onderzoeken en adviesrapporten te schrijven. Maar door daadwerkelijke de stappen te zetten die haalbaar zijn en die er toe doen. Door de voordelen direct inzichtelijk te maken en de gunstige effecten voor het klimaat, het energieverbruik en de (bedrijfs)kosten te ervaren.