Op deze website wordt informatie verstrekt over diverse duurzaamheidsonderwerpen. Veelal betreft het informatie die is samengesteld uit andere bronnen, journalistiek en wetenschappelijk materiaal, etc.

Mirckle | Sustainable by Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Mirckle | Sustainable by Nature worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Mirckle | Sustainable by Nature.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Mirckle | Sustainable by Nature. Mirckle | Sustainable by Nature is geen zelfstandige rechtspersoon maar maakt onderdeel uit van Mirckle Nature BV.